ოჯალეში

39

ჯიში

ოჯალეში

რეგიონი

რაჭა-ლეჩხუმი (რეგიონალური ღვინო)

ტიპი

წითელი, ბუნებრივად ნახევრად ტკბილი

ფერი

ღია ლალისფერი

არომატი

ყვავილოვანი, იასამანი, ია, ჰერბალური